Potřebná povolení pro zasklení lodžie nebo balkónu

 
Dnes již není nutné žádat o stavební povolení k zasklení lodžie/balkonu, ovšem musí se splnit požární požadavky na zasklení lodžie/balkonu.
Chrudim, Pardubice a Hradec Králové stavební povolení nevyžadují, dodrží-li se nehořlavost použitých materiálů. 
U ostatních měst je to podobné.
 
 
Městský architekt
Povolení jako takové není nutné k zasklení balkonu/lodžie, ale za předpokladu, že se dodrží buď rámový nebo bezrámový systém na celém domě.